نوار پیشرفت

طرح 80%
Html 90%
Css 95%
وردپرس 75%
سهولت استفاده 98%

قابل تنظیم بالا

طرح 80%
Html 90%
Css 95%
وردپرس 75%
سهولت استفاده 98%
طرح 80%
Html 90%
Css 95%
وردپرس 75%
سهولت استفاده 98%

نوارانیمیشن ها

طرح 80%
Html 90%
Css 95%
وردپرس 75%
سهولت استفاده 98%
طرح 80%
Html 90%
Css 95%
وردپرس 75%
سهولت استفاده 98%

تمامی حقوق محفوظ است . فارسی سازی توسط طـلـا تـم